WD-40 Flexible Spuitbus 400 ml

WD 40
86031692
Per stuk
  Levertijd:1-2 Werkdagen
Bestel
 • Beschrijving

WD-40 Flexible

 • Spuitbus 400 ml
 • Multispray
 • Met buigbaar slijtvast en hittebestendig rietje

WD-40 flexible

WD-40 Flexible Spuitbus 400 ml. is het eerste product in zijn soort. Het bevat dezelfde geweldige formule, maar met een ingenieuze innovatie. Een slijtvast, hittebestendig, buigbaar rietje dat kan worden gebruikt voor een breed aantal toepassingen.

WD-40 Flexible Spuitbus
WD40 Spuitbus buigbaar rietje
wd40 flexible multi spray spuitbus 400 ml

Net als zijn voorgangers, beschermt WD-40 Flexible metaal tegen roest en corrosie, kruipt in vastzittende onderdelen, verdrijft vocht en smeert het bijna alles. In tegenstelling tot zijn voorganger, WD-40 Smart Straw, kan het nieuwe 18 cm lange flexibele rietje in de gewenste vorm gevouwen en vastgehouden worden. Dit maakt het mogelijk om veel punten te bereiken die eerst moeilijk bereikbaar waren of punten die een nauwkeurige toepassing vereisen. Het is dus ideaal voor precisiewerk.

De Spray 2 Ways technologie en het 360° ventiel maken het daarnaast mogelijk om het product in bijna elke positie aan te brengen. Met de Flexible kun je dus echt het onbereikbare bereiken! Een populaire toepassing van WD-40 Flexible is het smeren en het verdrijven van vocht op die frustrerende moeilijk bereikbare plaatsen van je auto, motor of fiets. Door het buigbare rietje kun je nauwkeuriger spuiten, waardoor je alleen de moeilijk bereikbare delen bereikt en overmatig gebruik en verspilling vermindert.

Met het flexibele rietje heb je twee manieren om te spuiten; zowel breed als nauwkeurig. Klap het rietje omhoog om nauwkeurig te spuiten bij moeilijk bereikbare plaatsen, zoals onder gootstenen, binnenkettingen etc.. en klap het naar beneden om grotere oppervlakken te behandelen.

Producteigenschappen:

 • Buigzaam, behoudt de gewenste vorm
 • Sterkere metalen buis: smelt niet
 • Spray2Ways Technology
 • Bereikt moeilijk bereikbare plaatsen zonder demontage
 • Maakt vastzittende en verroeste onderdelen los
 • Verwijdert olie, vuil, en vet
 • Beschermt metalen oppervlakken tegen roest en corrosie

Toepassingen:

 • Beschermt accupolen tegen corrosie
 • Fietsframes/kettingen tegen roest beschermen
 • Deursloten en scharnieren smeren
 • Vuil van uitlaten verwijderen
 • Bougies smeren en onderhouden

Gevaar

 • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H222-Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229-Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
 • P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211-Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251-Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P261-Inademing van damp of spuitnevel vermijden.
 • P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.
 • P331-GEEN braken opwekken. P405-Achter slot bewaren.
 • P410+P412-Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
 • P501-Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwijderingsinstallatie.

EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Mogelijke vorming van ontplofbare damp- luchtmengsels bij ontoereikende ventilatie. Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <2% aromaten