Prijs per stuk

Vloeibare pakking hittebestendig zwart 5IN1

5IN1
77687099
8718226870957
Korting
  Levertijd:1-2 Werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Vloeibare pakking zwart 5IN1.

 • Hittebestendig
 • Inhoud: 200 ml
 • Kleur Zwart

Vloeibare pakking zwart 5IN1

5in1 Instant Gasket Black is een vloeibare pakking ideaal voor het maken van vervangende pakkingen. Bestand tegen hoge temperatuur tot +260 ℃ 500 F (kortdurend).

 • 5in1 Re-Seal vloeibare pakking is bedoeld voor motoren met zuurstofsensors. Ideaal voor het maken van vervangende pakkingen voor kleppendeksel, transmissie, oliecarters, waterpompen, thermostaathuis, ashuis, uitlaatspruitstuk en vele andere toepassingen.
 • Bestand tegen transmissievloeistoffen, water, olie en antivries.
 • Vervangt kurk, vilt, papier en rubber pakkingen.
 • De nieuwe power can maakt het mogelijk de uitstromende kit te regelen om een professionele afwerking te krijgen.
 • Bestand tegen brandstof.
 • Verkrijgbaar in de kleuren zwart, grijs en rood.

Gebruiksaanwijzing:

Oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Snij de tuit op gewenste dikte af. Draai de regelaar open om de klep te openen. hierdoor komt de hefboom maximaal omhoog. Plaats de tuit aan het begin van de te maken verbindingen. Druk op de hefboom en trek de tuit langs de verbinding/het oppervlak in een vloeiende beweging. De hoeveelheid uittredende kit kan worden geregeld door de regelaar terug te draaien. Na gebruik de regelaar geheel terugdraaien, de hefboom daalt en de klep sluit. Plaats de afsluitdop, zodat de uitharding voor de kit in de tuit wordt vertraagd. Moet de verbinding later weer worden gedemonteerd, smeer dan wat olie op één van de contactvlakken. Verbinding niet te strak aantrekken!

De zwarte vloeibare pakking is na 1 uur aan te raken en na 24 uur volledig uitgehard. 

Gevarenaanduidingen:

 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H229 - Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Voorzorgsmaatregelen - EG (§ 28, 1272/2008)
 • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken
 • P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu
 • P410 + P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F
 • P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie

Andere gevaren:

 • Kleine hoeveelheden Azijnzuur (CAS 64-19-7) worden gevormd door hydrolyse en komend vrij tijdens uitharding.

PBT & vPvB

Dit mengsel bevat stoffen die beschouwd worden als zijnde persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT). Dit mengsel bevat stoffen die beschouwd worden als zijnde zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB).


Type:

Vloeibare pakking

Kleur: Zwart
Verpakking: Patroon
Pistool nodig:

Nee