Prijs per stuk

Montana Roesteffect Oranje Bruin Spuitbus 400 ml

Montana
86532573
4048500532573
Korting
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Montana Rust effect

 • Roesteffect oranje bruin
 • Inhoud spuitbus 400 ml

Montana Roesteffect oranje Bruin Spuitbus 400 ml

De nieuwe Montana RUST Effect-spray is nu verkrijgbaar - voor de illusie van roest en oxidatie. Ideaal voor hobby, doe-het-zelf of creatieve projecten. Breng aan als een enkele kleur, of beide samen zoals gewenst voor een organische look. Kan worden gebruikt op verschillende oppervlakken zoals papier, karton, canvas met primer, hout, glas, metaal, keramiek, porselein, steen, acryl en andere overschilderbare materialen. Het roesteffect wordt gecreëerd door een nitro-combi-formule die het uiterlijk van geoxideerd nabootst. Breng RUST Effect Brown en Brown Orange over elkaar aan voor een meer organische uitstraling. Rust Effect kan worden afgelakt en gecombineerd met Montana GOLD, Montana ACRYL-markers en gebruikelijke acrylverf zodra deze volledig droog is. Pre-priming is vereist voor applicatie op polystyreen (gebruik Montana Styrofoam-primer en zorg ervoor dat het oppervlak volledig wordt afgedicht). Kleur zoals aangegeven door de donut op de bus. GEBRUIK: Beste werktemperatuur tussen + 10 ° C en + 25 ° C. Bescherm tijdens het aanbrengen het object en de omgeving tegen spuitnevel. Oppervlakken moeten droog, stof- en olievrij zijn voordat ze worden aangebracht. Schud de bus 2-3 minuten goed. Verwijder deksel voor gebruik. Voor het beste resultaat aanbrengen op 25 cm van het object. Aanbrengen in dunne, gelijkmatige lagen, in een vegende beweging met een droogtijd van minimaal 2 minuten tussen elke laag. Wacht 24 uur voordat u andere coatings aanbrengt. Test altijd de spray op een niet-zichtbare plaats om de compatibiliteit van lak of verf te controleren.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P260 Spuitnevel niet inademen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de regionale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 • Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk.  
Kleur: Bruin
Inhoud: 400 ml
Toepassing: Eindlaag
Effect: Roest