Prijs per stuk

Spuitbus Terracotta Effect Bruin Belton 323600

Belton
86323600
4015962835450
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Spuitbus Terracotta Effect 

 • Kleur: Bruin
 • Inhoud: 400 ml
 • Belton 323600

Spuitbus Terracotta Effect bruin Belton 323600.

Speciale spuitlak voor lakwerk met een decoratief effect in een terracotta-look. De Belton terracotta spuitbussen zijn geschikt voor binnen en buiten toepassing.. Ideaal voor huis en tuin, overal waar een upgrade in een mediterrane terracotta-look nodig is. Ook ideaal voor de moderne landhuisstijl. Een afwerklaag met blanke lak is niet nodig.

 • Ideaal voor huis en tuin.
 • Speciale spray voor binnen en buiten
 • Voor een mediterrane terracotta look
 • Ideaal voor huis en tuin
 • Coaten met een blanke lak is niet nodig.

Eigenschappen:

 • Kan gebruikt worden op alle ondergronden met gebruik van juiste primer. (test/proef stuk is aan te bevelen)
 • Binnen en buiten toepasbaar, weersbestendig
 • Hoge dekkracht
 • Rendement: ca 1.5m²
 • Droogtijd ca. 20 minuten.

Applicatie:

 • Bindmiddel: Speciale harsen
 • Aantal lagen aanbrengen: 2-3 gelijke dunne lagen
 • Laagdikte: 40-50 μm per laag
 • Spuitafstand: 15-25 cm

Droogtijden:

 • Stofdroog na ca. 20 minutenr.
 • Hanteerbaar: na ca. 60 uur.
 • Doorgehard na ca. 12 uur.

Overschilderbaar:

 • Met zichzelf op elk moment.

Gevarenaanduidingen:

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogiiritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Neem contact op met een arts indien u zich onwel voelt
 • P337 + P313 Bij Oog irritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
Kleur:

Bruin

Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Toepassing: Eindlaag
Effect:

Terracotta

Gerelateerde Producten