Prijs per stuk

2K lijm PU-1 Kemfix 1 min Zwart - 50 ml

Kemtex
771322303001
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

2K lijm PU-1 Kemfix 5 min Zwart - 50 ml

 • Droogtijd: 1 min
 • Kleur: Zwart
 • Inhoud: 50 ml
 • Incl. Mixertip

2K lijm PU-1 Kemfix 1 min Zwart - 50 ml

KEMFIX PU-1 FAST. Verlijming en reparatie van kunststof. Reparatie van bumpers, grilles, deurbescherming,… Oppervlak goed ontvetten. Gebruik van primer noodzakelijk op thermoplastics.

Toepassingsgebieden:

Reparatie en verlijming van harde en flexibele - al dan niet vezelgevulde - kunststoffen, zoals polyester, isolatiematerialen, HPL,ABS, SMC, PC, …. Eveneens hard en zacht hout, glas, ferro en non-ferro metalen.

Goede hechting op geschuurde laklagen.

Eigenschappen:

 • Zeer snelle droging, ook bij dunne lagen
 • Goed stand vermogen
 • Krimpt niet bij uitharding
 • Uitstekende hechting op diverse kunststoffen en metalen
 • Benadert de sterkte en flexibiliteit van synthetische materialen
 • Goed schuurbaar en bewerkbaar
 • Overspuitbaar met alle moderne laksystemen
 • Zeer flexibel
 • Uitstekende weerstand tegen trillingen
 • Verwerktijd 1 min
 • Schuurbaar na 10 min.
 • Schuifsterkte: 1378N/cm²
 • Treksterkte: 2620N/cm²
 • Temp bestendigheid: Max. 100°C 

Chemische bestendigheid:

Bestand tegen vele zuren, alkaliën, oliën, vetten, benzine, mazout, zwakke oplosmiddelen, zout-oplossingen, agressieve dampen en zeelucht, … Niet bestand tegen sterke oplosmiddelen.

      

Veiligheidsinformatie component A:

Gevarenaanduidingen:

 • H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Signaalwoorden:

 • Waarschuwing

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.
 • P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337+313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Veiligheidsinformatie component B:

Gevarenaanduidingen:

 • H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 • H332: Schadelijk bij inademing.
 • H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H315: Veroorzaakt huidirritatie.
 • H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
Type:

2K Lijm

Kleur: Zwart
Verpakking: Patroon
Pistool nodig: Ja