Prijs per stuk

Spuitbus Melkglas effect Belton 323470

Belton
86323470
4015962835351
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

Spuitbus Melkglas effect

 • Inhoud: 400 ml
 • Melkglas effect
 • Belton 323470

Spuitbus Melkglas effect Belton 323470

Speciale verf die een mat melkachtig (frosted glass) effect geeft op transparante objecten zoals ruiten, spiegels, vazen etc. Ideaal ter bescherming van de privacy of voor decoratieve doeleinden.

Toepassing:

Op transparant geschilderde voorwerpen, zoals b.v. op ruiten, douchecabines, spiegeloppervlakken ontstaat een mat mat- of schermeffect. Dient als schild voor decoratieve doeleinden.

Eigenschappen:

 • Matglaseffect
 • Voor privacy doeleinden of decoratieve toepassingen
 • Zeer goede vloei eigenschappen en gemakkelijk te verwerken
 • Sneldrogend en zeer zuinig
 • Weerbestendig, voor binnen en buiten Ideaal voor ruiten, douchecabines, spiegeloppervlakken, vazen ​​enz.
 • Advies: Blanke lak in meerdere dunne lagen aanbrengen

Bindmiddelbasis:

 • acrylharsbasis

Applicatie: 

 • 3-4 kruislagen: respectievelijk 20-40 μm (per kruislaag 5-10 µm)
 • Spuitafstand: 15-25 cm

Droogtijden:

 • stofdroog: na ca. 20 minuten.
 • hanteerbaar: na ca. 60 minuten
 • Doorgehard: na ca. 12 uren
 • Overschildbaar: met zichzelf: op elk moment

Verfsysteem voorbeeld:

 • 1. belton speciaal matglaseffect
 • 2. Blanke lak in meerdere dunne lagen.

Het te schilderen oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Aanbeveling: Controleer de compatibiliteit van kunststoffen voor het schilderen en primen met belton basic plastic hechtprimer.

Gevarenaanduidingen:

 • H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:

 • Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk.
 • Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd.
 • Spuitnevel niet inademen.
 • Draag adembescherming en beschermende kleding tijdens applicatie.

Kleur: Melkachtig
Inhoud: 400 ml
Glans: Mat
Effect: Melkglas