Prijs per stuk

2-componenten PU lijm met mixertips

5in1
77687118
8718226871183
Korting
  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

2-componenten PU lijm met mixertips

 • Geen lijmpistool nodig !!
 • Duurzaam verbinden van metaal, hout en kunststof.
 • Wordt toegepast voor reparatie van kunststofonderdelen (thermoplasten en duro plasten), schokdempers, kuipstoelen, spoilers, koplamphouders, dak staanders.
 • Duipt niet, is weer- en verouderingsbestendig. 
 • Na ong. 10 – 30 minuten is na bewerken zoals slijpen, boren  en draad snijden mogelijk. 
 • Inhoud: 25 ml
 • Inclusief 2 mixertips

2-componenten PU lijm met mixertips.

5in1 PU Lijm 25 ML is een universele lijm voor de verlijming van kunststoffen, metaal glas en andere materialen.

De 5in1 PU lijm wordt gebruikt in combinatie met mixertips (art.nr: 83007020) om de perfecte menging en mengverhouding te krijgen.

Eigenschappen:

 • De mengverhouding wordt automatisch geregeld
 • Reparatie aan kunststofonderdelen mogelijk
 • Na ong. 10-30 minuten na bewerken mogelijk
 • Na ong. 60 seconden hanteerbaar
 • Na ong. 24 uur volledig uitgehard
 • Plakt veel materialen in de kortst mogelijke tijd
 • Extreem hoge sterktes
 • Oplosmiddelvrij
 • Overschilderbaar na 60 minuten
 • Bestand tegen veel middelen
 • Weer- en verouderingsbestendig
 • Temperatuurbestendigheid : -36 ° c tot 100 ° c

Toepassingen:

 • Duurzaam verbinden van metaal, hout en kunststof.
 • 5in1 PU lijm wordt toegepast voor de effectieve reparatie van gebroken kunststofonderdelen (thermoplasten en duro plasten), schokdempers, kuipstoelen, spoilers, koplamphouders, dak staanders.
 • 5in1 PU lijm druipt niet, is weer- en verouderingsbestendig.
 • Na ong. 10 – 30 minuten is na bewerken zoals slijpen, boren en draad snijden mogelijk.

Technische gegevens:

 • Toestand :Vloeibaar
 • Kookpunt [° c]:> 300
 • Vlampunt [° c]:> 93.4
 • Ontvlambaarheid [° c]:> 500
 • Temperatuurbestendigheid : -36 ° c tot 100 ° c >

Gebruiksaanwijzing:

De te plakken delen moeten schoon, olie- en vetvrij zijn. Opschuren verhoogt de sterkte. Mengtuitje aanbrengen en 5in1 PU lijm naar buiten duwen; de mengverhouding wordt automatisch geregeld. Bijmengen is niet nodig. U kunt de kleefstof net als een enkel- componenten materiaal verwerken. Na ong. 60 seconden is het materiaal hanteerbaar. Na 24 uur is het materiaal volkomen uitgehard. Na gebruik tubes weer afsluiten met de sluiting.

Signaalwoord (CLP) :

 • Waarschuwing

Gevarenaanduidingen (CLP) :

 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :

 • P264 - Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen.
 • P280 - Draag oogbescherming, gelaatsbescherming.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.


Type: Kit
Kleur: Zwart
Verpakking: Patroon
Pistool nodig: Nee
Gerelateerde Producten