Prijs per stuk

SEM EZ Coat DTM primer spuitbus 473ml

SEM
300622
Prijs per stuk
  Levertijd:1-3 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Specificaties

SEM EZ Coat DTM primer

 • spuitbus inhoud: 473ml
 • Voor metaal, aluminium
 • Diverse OEM kleuren

Uitlopend artikel ! Bel voor actuele voorraad !!
Sem ez coat @ Valo Trading Ridderkerk

Sem ez coat dtm primer spuitbus.

SEM Ez Coat is een direct op metaal coating die past bij de kleur en glans van fabrieks primer en e-coat kleuren. Dit zijn de kleuren zoals deze door verschillende auto fabrikanten worden gebruikt op plaatwerk wat niet is voorzien van een finish zoals op de buitenzijde van het voertuig.

Kenmerken:

 • OEM aanbevolen
 • Geeft fabrieksuitstraling
 • Direct op staal en aluminium
 • Snelle uitharding
 • Hoge dekkracht
 • Verkrijgbaar in populaire OEM-kleuren
 • Overschilderbaar met de meeste auto-basislakken

Geschikte ondergrond:

 • Blank metaal & Aluminium
 • OEM afwerkingen
 • Primer

Specificaties:

 • Inhoud spuitbus: 473 ml.
 • Verbruik: ca. 2 m2
 • Aantal lagen: 2-3 dunne lagen
 • Flash time: 5-10 min tussen de lagen
 • Droogtijd: 30 min

Gevarenaanduidingen

 • H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.
Kleur: Beige
Kleur: Zwart
Kleur: Grijs
Kleur: Groen
Inhoud: 473 ml
Glans: Mat
Toepassing: Primer
Toepassing: Eindlaag
Gerelateerde Producten